<div align="center"> <h1>Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach</h1> <h3>Strona Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach</h3> <p>SKNH, Studenckie Koło Naukowe Historyków, koło historyków, historycy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://historycy.topcities.com" rel="nofollow">http://historycy.topcities.com</a></p> </div>